ENG
Màu

Đàm Đăng Lại

Phung Quoc Tri Exhibition

Phùng Quốc Trí

Flower Exhibition

Hà Trí Hiếu, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Xuân Việt

Từ Phố Phái tới Nhà Mặt Phố

Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái

Tranh 12 con giáp

Nguyễn Tư Nghiêm

Sự Sống Thầm Lặng

Phùng Quốc Trí, Vũ Hòa, Nguyễn Xuân Việt, Lưu Công Nhân

Phong Cảnh Việt Nam

Dương Bích Liên, Nguyễn Linh, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Xuân Việt, Bùi Xuân Phái

Phong Cảnh & Tĩnh Vật

Phùng Quốc Trí, Dương Bích Liên, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Lưu Hậu, Đặng Xuân Hòa, Bùi Xuân Phái, Lưu Công Nhân