ENG

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Hometown:

Graduation:

Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội
Nghệ sĩ thị giác
Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam
Thực hành nghệ thuật tại Studio Hiền Nguyễn

Archivement:


- Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 2010
- Triển lãm cá nhân lần đầu “Nhữngcung bậc cảm xúc” năm 2012 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
- Triển lãm nhóm tại Anh Quốc,Malaysia các năm 2015, 2016.
- Triển lãm cá nhân lần II -01/2019 Tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh